เจียงอิน ซิงเฉิง สเปเชียล สตีล เวิร์ค


เจียงอิน ซิงเฉิง สเปเชียล สตีล เวิร์ค

Full Description


บจก. เจียงอิน ซิงเฉิง สเปเชียล สตีล เวิร์ค
ผลิตและจำหน่ายเหล็กเพลา เหล็กแบน เหล็ก Coil เหล็กโครงสร้างอัลลอย เหล็กสำหรับทำท่อสตีมที่อยู่ (ภาษาไทย)

26/56 อาคารทีพีไอทาวเวอร์ ลอบบี้ 3 ชั้น 24 จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.

Address (English)

26/56 TPI Tower, Lobby 3, 24th Fl., New Chan Rd., Thungmahamek, Sathon, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2678-6881-2

Fax

0-2678-6883

%d bloggers like this: