เจียมพัฒนาเท็กซ์ไทล์ส

chiemgroup@gmail.com


เจียมพัฒนาเท็กซ์ไทล์ส

Full Description


บจก. เจียมพัฒนาเท็กซ์ไทล์ส
ผลิตเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ เส้นด้าย เครื่องตีเกลียวเส้นด้าย และเครื่องทอผ้าชนิดแอร์เจตที่อยู่ (ภาษาไทย)

23/3 หมู่ 3 เพชรเกษม กม.33 ต.ยายชา อ.สามพราน นครปฐม

Address (English)

23/3 Moo 3, Phetchakasem Rd., Km.33, Yaicha, Samphran, Nakhonpathom

Zip code

10400

Tel.

0-3431-1273-4, 0-3432-2557-8

Fax

0-3432-2559