เจียมรุ่งเรือง


เจียมรุ่งเรือง

Full Description


หจก. เจียมรุ่งเรือง
นำเข้าและจำหน่ายลวดทองแดงอาบน้ำยา น้ำมันวานิช กระดาษ สายทนความร้อน ไมล่าฟิล์ม ลวดอะลูมิเนียมอาบน้ำยาที่อยู่ (ภาษาไทย)

445/6 สันติภาพ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.

Address (English)

445/6 Santhipharp Rd., Pomprap, Pomprapsattruphai, Bangkok

Zip code

10100

Tel.

0-2222-2035, 0-2222-2146-7

Fax

0-2222-2038

Category (หมวดหมู่)

เจียมรุ่งเรือง


เจียมรุ่งเรือง

Full Description


หจก. เจียมรุ่งเรือง
นำเข้าและจำหน่ายมอเตอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์ และวัตถุดิบในการผลิตที่อยู่ (ภาษาไทย)

445/6 สันติภาพ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.

Address (English)

445/6 Santhipharp Rd., Pomprap, Pomprapsattruphai, Bangkok

Zip code

10100

Tel.

0-2222-2035, 0-2222-2146-7

Fax

0-2222-2038

เจียมรุ่งเรือง


เจียมรุ่งเรือง

Full Description


หจก. เจียมรุ่งเรือง
นำเข้าและจำหน่ายแบ็กกาไลต์ ใยแก้ว ลายผ้า สีส้ม กระดาษ สายทนความร้อน ไมล่าฟิล์มที่อยู่ (ภาษาไทย)

445/6 สันติภาพ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.

Address (English)

445/6 Santhipharp Rd., Pomprap, Pomprapsattruphai, Bangkok

Zip code

10100

Tel.

0-2222-2035, 0-2222-2146-7

Fax

0-2222-2038

Category (หมวดหมู่)

เจียมรุ่งเรือง


เจียมรุ่งเรือง

Full Description


หจก. เจียมรุ่งเรือง
นำเข้าและจำหน่ายแบ็กกาไล์ท์ ใยแก้ว ลายผ้า สีส้ม กระดาษ สายทนความร้อน ไมล่าฟิล์มที่อยู่ (ภาษาไทย)

445/6 สันติภาพ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.

Address (English)

445/6 Santhipharp Rd., Pomprap, Pomprapsattruphai, Bangkok

Zip code

10100

Tel.

0-2222-2035, 0-2222-2146-7

Fax

0-2222-2038

เจียมรุ่งเรือง


เจียมรุ่งเรือง

Full Description


หจก. เจียมรุ่งเรือง
นำเข้าและจำหน่ายลวดทองแดงอาบน้ำยา น้ำมันวานิช กระดาษ สายทนความร้อน ไมล่าฟิล์ม ลวดอะลูมิเนียมอาบน้ำยาที่อยู่ (ภาษาไทย)

445/6 สันติภาพ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.

Address (English)

445/6 Santhipharp Rd., Pomprap, Pomprapsattruphai, Bangkok

Zip code

10100

Tel.

0-2222-2035, 0-2222-2146-7

Fax

0-2222-2038

%d bloggers like this: