เจ.ที.แพ็ค ออฟ ฟู้ดส์

sale@jtpackthai.com


เจ.ที.แพ็ค ออฟ ฟู้ดส์

Full Description


บจก. เจ.ที.แพ็ค ออฟ ฟู้ดส์
ผลิตโฟม ถ้วยโฟม กล่องโฟม ช้อนพลาสติก และบรรจุภัณฑ์อาหารที่อยู่ (ภาษาไทย)

75/75 หมู่ 5 ทองคำ 3 จันทร์ทองเอี่ยม ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง นนทบุรี

Address (English)

75/75 Moo 5, Bangrak Phatthana, Bangbuathong, Nonthaburi

Zip code

11110

Tel.

0-2833-7999, 0-2833-7900

Fax

0-2833-7945-6

%d bloggers like this: