เจ.เอส. อุตสาหกรรมพลาสติก

contact@jsindustryplastics.com


เจ.เอส. อุตสาหกรรมพลาสติก

Full Description


บจก. เจ.เอส. อุตสาหกรรมพลาสติก
ผลิตพลาสติกบรรจุภัณฑ์ ถุงร้อน ถุงซิป ฟิมล์หด ยืด รับงานตาม Orderที่อยู่ (ภาษาไทย)

45 บางบอน 5 (6) บางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.

Address (English)

45 Bangbon 5 (Soi 6), Bangbon 5 Rd., Bangbon, Bangbon, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2892-3931-4

Fax

0-2450-3107

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: