เจ.เอ็ม.เมสเซ็นเจอร์ เซอร์วิส

jmmess@gmail.com


เจ.เอ็ม.เมสเซ็นเจอร์ เซอร์วิส

Full Description


บจก. เจ.เอ็ม.เมสเซ็นเจอร์ เซอร์วิส
รับ-ส่งเอกสาร และพัสดุ



ที่อยู่ (ภาษาไทย)

39/22 หมู่ 13 โชคชัย 4 (69) โชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.

Address (English)

39/22 Moo 13, Chokchai 4 (69), Chokchai 4 Rd., Ladphrao, Latphrao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2539-4119

Fax

0-2935-9398

%d bloggers like this: