เจ.เอ.พี. คอนสตรัคชั่น

jap_cons@hotmail.com


เจ.เอ.พี. คอนสตรัคชั่น

Full Description


บจก. เจ.เอ.พี. คอนสตรัคชั่น
รับเหมางานเหล็ก งานระบบน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล บริการงานติดตั้ง งานซ่อมบำรุง การสร้างถังน้ำ และงานระบบท่อต่างๆที่อยู่ (ภาษาไทย)

7/65 หมู่บ้านอลิชาเพลส พุทธบูชา 36 พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.

Address (English)

7/65 Phutthamonthon 36, Phutthabucha Rd., Bangmot, Thungkhru, Bangkok

Zip code

10140

Tel.

0-2426-5142-3

Fax

0-2870-6588

เจ.เอ.พี. คอนสตรัคชั่น

jap_cons@hotmail.com


เจ.เอ.พี. คอนสตรัคชั่น

Full Description


บจก. เจ.เอ.พี. คอนสตรัคชั่น
รับเหมาออกแบบก่อสร้าง อาคาร บ้าน โรงงานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

7/65 หมู่บ้านอลิชาเพลส พุทธบูชา 36 พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.

Address (English)

7/65 Phutthamonthon 36, Phutthabucha Rd., Bangmot, Thungkhru, Bangkok

Zip code

10140

Tel.

0-2426-5142-3

Fax

0-2870-6588

เจ.เอ.พี. คอนสตรัคชั่น

jap_cons@hotmail.com


เจ.เอ.พี. คอนสตรัคชั่น

Full Description


บจก. เจ.เอ.พี. คอนสตรัคชั่น
ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างด้านงานโครงสร้าง โยธา คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

7/65 หมู่บ้านอลิชาเพลส พุทธบูชา 36 พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.

Address (English)

7/65 Phutthamonthon 36, Phutthabucha Rd., Bangmot, Thungkhru, Bangkok

Zip code

10140

Tel.

0-2426-5142-3

Fax

0-2870-6588

เจ.เอ.พี. คอนสตรัคชั่น

jap_cons@hotmail.com


เจ.เอ.พี. คอนสตรัคชั่น

Full Description


บจก. เจ.เอ.พี. คอนสตรัคชั่น
จำหน่ายฉนวนกันความร้อน เช่น ฉนวนใยหิน CSR ฉนวนกันความเย็น และฉนวนกันไฟ ฉนวนกันเสียงที่อยู่ (ภาษาไทย)

7/65 หมู่บ้านอลิชาเพลส พุทธบูชา 36 พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.

Address (English)

7/65 Phutthamonthon 36, Phutthabucha Rd., Bangmot, Thungkhru, Bangkok

Zip code

10140

Tel.

0-2426-5142-3

Fax

0-2870-6588

%d bloggers like this: