เชเฟอร์


เชเฟอร์

Full Description


บจก. เชเฟอร์
จำหน่ายเครื่องเจาะใช้แล้วที่อยู่ (ภาษาไทย)

80 ดำรงค์ลัทธพิพัฒน์ อาจณรงค์ แขวง เขตคลองเตย กทม.

Address (English)

80 Arth-Narong Rd., Khlongtoei, Bangkok

Zip code

10110

Tel.

0-2671-4323-7

Fax

0-2240-1714