เซิ่งฟาง


เซิ่งฟาง

Full Description


บจก. เซิ่งฟาง
ผลิตเส้นด้ายยางยืด สำหรับทอถุงมือ ถุงเท้าที่อยู่ (ภาษาไทย)

79/109-111 หมู่ 5 เพชรเกษม 46/1 เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.

Address (English)

79/109-111 Moo 5, Phetchakasem 46/1, Phetchakasem Rd., Bangwha, Phasicharoen, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2457-2389, 0-2457-6241

Fax

0-2869-6307