เซี่ยงไถ่


เซี่ยงไถ่

Full Description


โรงงาน เซี่ยงไถ่
ปั่นด้าย กรอด้ายที่อยู่ (ภาษาไทย)

183 หมู่ 8 20 สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม.

Address (English)

183 Moo 8, 20, Suksawat Rd., Bangpakok, Ratburana, Bangkok

Zip code

10140

Tel.

0-2427-1201

Fax

0-2874-4660