เซ็นทรัลอุตสาหกรรมกระดาษ


เซ็นทรัลอุตสาหกรรมกระดาษ

Full Description


บมจ. เซ็นทรัลอุตสาหกรรมกระดาษ
จำหน่ายกระดาษที่อยู่ (ภาษาไทย)

40 หมู่ 13 สุขาภิบาล 6 ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง สมุทรปราการ

Address (English)

40 Moo 13, Sukhaphibal 6 Rd., Banghuasuea, Phrapradaeng, Samutprakan

Zip code

10130

Tel.

0-2383-0257-9

Fax

0-2383-0208

%d bloggers like this: