เด.สเต.โค (เอเชีย)

info@destaco.com


เด.สเต.โค (เอเชีย)

Full Description


บจก. เด.สเต.โค (เอเชีย)
ผลิตและจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

90/2 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.

Address (English)

90/2 Moo 4, Latkrabang Industrial Estate, Chalongkrung Rd., Lamplatiew, Latkrabang, Bangkok

Zip code

10520

Tel.

0-2326-0812-6

Fax

0-2326-0580

%d bloggers like this: