เทคโนบล็อค เอเชีย แปซิฟิก

info@dixellasia.com


เทคโนบล็อค เอเชีย แปซิฟิก

Full Description


บจก. เทคโนบล็อค เอเชีย แปซิฟิก
จำหน่ายเครื่องทำความเย็นที่อยู่ (ภาษาไทย)

2893, 2895 พัฒนาการ 53/1 พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

2893, 2895 Phatthanakan 53/1, Phatthanakan Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2321-3078, 0-2722-0245

Fax

0-2320-2520, 0-2722-0250

%d bloggers like this: