เทคโนโฟม

marketing.tfc@inoac.co.th


เทคโนโฟม

Full Description


บจก. เทคโนโฟม
ผลิตและจำหน่าย PU Foam ฉนวนกันความร้อนและเย็นที่อยู่ (ภาษาไทย)

119/4 บางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กทม.

Address (English)

119/4 Bangbon 5 Rd., Bangbon, Bangkhunthian, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2892-4777

Fax

0-2892-4774

%d bloggers like this: