เทคโนโลยี อินโนเวชั่น ซิสเต็มส์

info@tis2010.com


เทคโนโลยี อินโนเวชั่น ซิสเต็มส์

Full Description


บจก. เทคโนโลยี อินโนเวชั่น ซิสเต็มส์
เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารระบบพ่นน้ำที่อยู่ (ภาษาไทย)

109 หมู่ 16 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย เชียงใหม่

Address (English)

109 Moo 16, Paphai, Sansai, Chiangmai

Zip code

50210

Tel.

0-5304-1358-9, 08-1884-7618

Fax

0-5304-1358-9

Category (หมวดหมู่)