เทรนด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง เทคโนโลยี

trend@trendtechno.com


เทรนด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง เทคโนโลยี

Full Description


บจก. เทรนด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง เทคโนโลยี
จำหน่ายเครื่องจักรเพื่องานอุตสาหกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

95/61 หมู่ 8 นาคนิวาส (ลาดพร้าว 71) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.

Address (English)

95/61 Moo 8, Nakniwat (Ladphrao 71) Rd., Ladphrao, Latphrao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2538-0363, 0-2538-0384

Fax

0-2539-7669

%d bloggers like this: