เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ

tpc@tpc.co.th


เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ

Full Description


บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบในอุตสาหกรรมสิ่งทอ สำหรับชุดชั้นในสตรี ชุดกีฬา อุปกรณ์สำหรับเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่อยู่ (ภาษาไทย)

704/1-9 พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.

Address (English)

704/1-9 Rama III Rd., Bangphongphang, Yannawa, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2294-0071-3

Fax

0-2294-0150, 0-2294-2386

Category (หมวดหมู่)

เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ

tpc@tpc.co.th


เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ

Full Description


บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบในอุตสาหกรรมสิ่งทอ สำหรับชุดชั้นในสตรี ชุดกีฬา อุปกรณ์สำหรับเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่อยู่ (ภาษาไทย)

704/1-9 พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.

Address (English)

704/1-9 Rama III Rd., Bangphongphang, Yannawa, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2294-0071-3

Fax

0-2294-0150, 0-2294-2386

%d bloggers like this: