เนติ ซิสเท็ม เวิล์ด

nati_scales@hotmail.com


เนติ ซิสเท็ม เวิล์ด

Full Description


บจก. เนติ ซิสเท็ม เวิล์ด

  • จำหน่ายและบริการซ่อมเครื่องชั่ง พร้อมอะไหล่ และ Load Cell
  • รับจัดทำเว็บไซต์ ภาพ 3 มิติ จดโดเมน พร้อมทำ Search Engine Optimization
  • รับจดทะเบียนธุรกิจ นิติบุคคล จัดทำบัญชีและงบการเงิน ฯลฯ


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

69 หมู่ 1 ต.นาดี อ.เมือง สมุทรสาคร

Address (English)

69 Moo 1, Nadi, Mueang, Samutsakhon

Zip code

74000

Tel.

0-3483-3973-4, 0-3483-3177

Fax

0-3483-4265