เบนโลยีสติกส์


เบนโลยีสติกส์

Full Description


บจก. เบนโลยีสติกส์
บริการรับบรรจุภัณฑ์ด้วยเครื่องจักรที่อยู่ (ภาษาไทย)

2534/164 ราษฎร์อุทิศ 1 ประดู่ 1 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.

Address (English)

2534/164 Rat-Uthit 1, Pradu 1 Rd., Bangkhlo, Bangkholaem, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2683-7747-8, 0-2683-7171

Fax

0-2295-5146

%d bloggers like this: