เบสเทค แปซิฟิค

micrabath@hotmail.com


เบสเทค แปซิฟิค

Full Description


บจก. เบสเทค แปซิฟิค
นำเข้าและจำหน่ายห้องอาบน้ำ-อบไอน้ำ-นวดตัวที่อยู่ (ภาษาไทย)

124-130 พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

124-130 Rama IX Rd., Huaikhwang, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2246-1100

Fax

0-2246-1144

%d bloggers like this: