เพรซิเดนท์ อินเตอร์ ฟาร์มา


เพรซิเดนท์ อินเตอร์ ฟาร์มา

Full Description


บจก. เพรซิเดนท์ อินเตอร์ ฟาร์มา
ผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออกเวชภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

21/6 หมู่ 3 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด นนทบุรี

Address (English)

21/6 Moo 3, Khlongphraudom, Pakkret, Nonthaburi

Zip code

11120

Tel.

0-2501-7999

Fax

0-2501-7709

เพรซิเดนท์ อินเตอร์ ฟาร์มา


เพรซิเดนท์ อินเตอร์ ฟาร์มา

Full Description


บจก. เพรซิเดนท์ อินเตอร์ ฟาร์มา
ผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออกเวชภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

21/6 หมู่ 3 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด นนทบุรี

Address (English)

21/6 Moo 3, Khlongphraudom, Pakkret, Nonthaburi

Zip code

11120

Tel.

0-2501-7999

Fax

0-2501-7709

%d bloggers like this: