เพาเวอร์คอมม์ เอ็นจิเนียริ่ง

kijtib@yahoo.com, kijtib@hotmail.com


เพาเวอร์คอมม์ เอ็นจิเนียริ่ง

Full Description


บจก. เพาเวอร์คอมม์ เอ็นจิเนียริ่ง
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ติดตั้งระบบข่ายสายโทรศัพท์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

200/145 หมู่ 2 แจ้งวัฒนะ 10 แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.

Address (English)

200/145 Moo 2, Chaengwatthana 10, Chaengwatthana Rd., Thungsonghong, Laksi, Bangkok

Zip code

10210

Tel.

0-2982-2130-1

Fax

0-2982-1176

Category (หมวดหมู่)

เพาเวอร์คอมม์ เอ็นจิเนียริ่ง

kijtib@yahoo.com, kijtib@hotmail.com


เพาเวอร์คอมม์ เอ็นจิเนียริ่ง

Full Description


บจก. เพาเวอร์คอมม์ เอ็นจิเนียริ่ง
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

200/145 หมู่ 2 แจ้งวัฒนะ 10 แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.

Address (English)

200/145 Moo 2, Chaengwatthana 10, Chaengwatthana Rd., Thungsonghong, Laksi, Bangkok

Zip code

10210

Tel.

0-2982-2130-1

Fax

0-2982-1176

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: