เพียวริเทค (ประเทศไทย)

info@puritek.info


เพียวริเทค (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. เพียวริเทค (ประเทศไทย)
ออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบกำจัดฝุ่น และกลิ่นในโรงงาน Dust Collector Wet Scrubber Spray Booth Odor Neutralizerที่อยู่ (ภาษาไทย)

358/2 หมู่ 9 ประชาอุทิศ 16 ประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม.

Address (English)

358/2 Moo 9, Pracha-Uthit 16, Pracha-Uthit Rd., Ratburana, Ratburana, Bangkok

Zip code

10140

Tel.

0-2870-9184-5, 0-2427-1773, 0-2427-0914

Fax

0-2427-1901

เพียวริเทค (ประเทศไทย)

info@puritek.info


เพียวริเทค (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. เพียวริเทค (ประเทศไทย)
รับออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบกำจัดฝุ่น และกลิ่นในโรงงาน Dust Collector Wet Scrubber Spray Booth Odor Neutralizerที่อยู่ (ภาษาไทย)

358/2 หมู่ 9 ประชาอุทิศ 16 ประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม.

Address (English)

358/2 Moo 9, Pracha-Uthit 16, Pracha-Uthit Rd., Ratburana, Ratburana, Bangkok

Zip code

10140

Tel.

0-2870-9184-5, 0-2427-1773, 0-2427-0914

Fax

0-2427-1901

เพียวริเทค (ประเทศไทย)

info@puritek.info


เพียวริเทค (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. เพียวริเทค (ประเทศไทย)
รับออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบกำจัดฝุ่นและกลิ่นในโรงงาน Dust Collector Wet Scrubber Spray Booth Odor Neutralizerที่อยู่ (ภาษาไทย)

358/2 หมู่ 9 ประชาอุทิศ 16 ประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม.

Address (English)

358/2 Moo 9, Pracha-Uthit 16, Pracha-Uthit Rd., Ratburana, Ratburana, Bangkok

Zip code

10140

Tel.

0-2870-9184-5, 0-2427-1773, 0-2427-0914

Fax

0-2427-1901

เพียวริเทค (ประเทศไทย)

info@puritek.info


เพียวริเทค (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. เพียวริเทค (ประเทศไทย)
ออกแบบ ผลิตและติดตั้งเครื่องจักรบำบัดมลภาวะอากาศ เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม เครื่องดูดซับไอน้ำมัน เครื่องกำจัดกลิ่นสารเคมีที่อยู่ (ภาษาไทย)

358/2 หมู่ 9 ประชาอุทิศ 16 ประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม.

Address (English)

358/2 Moo 9, Pracha-Uthit 16, Pracha-Uthit Rd., Ratburana, Ratburana, Bangkok

Zip code

10140

Tel.

0-2870-9184-5, 0-2427-1773, 0-2427-0914

Fax

0-2427-1901

เพียวริเทค (ประเทศไทย)

info@puritek.info


เพียวริเทค (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. เพียวริเทค (ประเทศไทย)
ผลิตเครื่องจักรงานสเตนเลส และเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

358/2 หมู่ 9 ประชาอุทิศ 16 ประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม.

Address (English)

358/2 Moo 9, Pracha-Uthit 16, Pracha-Uthit Rd., Ratburana, Ratburana, Bangkok

Zip code

10140

Tel.

0-2870-9184-5, 0-2427-1773, 0-2427-0914

Fax

0-2427-1901