เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป

apcthailandnet@gmail.com


เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป

Full Description


บจก. เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป
ผลิตและจำหน่ายวัตถุปรุงแต่งอาหาร สำหรับอุตสาหกรรมอาหารที่อยู่ (ภาษาไทย)

100/109 หมู่ 8 ต.บางคูวัด อ.เมือง ปทุมธานี

Address (English)

100/109 Moo 8, Bang Khu Wat, Mueang, Pathumthani

Zip code

12000

Tel.

0-2598-2871-4

Fax

0-2598-2766

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: