เฟิร์ม อินดัสตรี

info@firmindustry.com


เฟิร์ม อินดัสตรี

Full Description


บจก. เฟิร์ม อินดัสตรี
ผลิตและจำหน่ายซิปและหัวซิป สิ่งทอหน้าแคบที่อยู่ (ภาษาไทย)

42/47, 42/123 หมู่ 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน นครปฐม

Address (English)

42/47, 42/123 Moo 5, Raikhing, Samphran, Nakhonpathom

Zip code

10600

Tel.

0-2812-5511, 0-2812-6372-5

Fax

0-2812-6869