เฟิร์ส เมกะเทค

firstmegatech@yahoo.co.th, info@firstmegatech.com


เฟิร์ส เมกะเทค

Full Description


บจก. เฟิร์ส เมกะเทคที่อยู่ (ภาษาไทย)

142 ลาดพร้าว 80 แยก 20 ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.

Address (English)

142 Ladphrao 80 Yak 20, Ladphrao Rd., Wangthonglang, Wangthonglang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2945-0239-40, 08-1818-9372

Fax

0-2945-0240

เฟิร์ส เมกะเทค

firstmegatech@yahoo.co.th, info@firstmegatech.com


เฟิร์ส เมกะเทค

Full Description


บจก. เฟิร์ส เมกะเทค
จำหน่ายและบริการติดตั้งฉนวนกันความร้อน-เย็น และป้องกันเสียงที่อยู่ (ภาษาไทย)

142 ลาดพร้าว 80 แยก 20 ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.

Address (English)

142 Ladphrao 80 Yak 20, Ladphrao Rd., Wangthonglang, Wangthonglang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2945-0239-40, 08-1818-9372

Fax

0-2945-0240

%d bloggers like this: