เฟิสท์ รับเบอร์

info@firstrubberthai.com


เฟิสท์ รับเบอร์

Full Description


บจก. เฟิสท์ รับเบอร์

  • จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาง
  • จำหน่ายซีลและโอริง


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

39/207 หมู่ 2 เอกชัย ต.บางน้ำจืด อ.เมือง สมุทรสาคร

Address (English)

39/207 Moo 2, Ekkachai Rd., Bangnamchuet, Mueang, Samutsakhon

Zip code

74000

Tel.

0-3482-4552-4, 0-2892-4667-8

Fax

0-3482-4555

%d bloggers like this: