เมเดน อิเล็กทริก (ประเทศไทย)


เมเดน อิเล็กทริก (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. เมเดน อิเล็กทริก (ประเทศไทย)
ผลิตตู้ไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ ตู้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ (ภาษาไทย)

898 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ต.คลองจิก อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

Address (English)

898 Moo 2, Bangpa-In Industrial Estate, Khlong Jig, Bangpa-in, Phranakhonsi-ayutthaya

Zip code

13160

Tel.

0-3525-8258-62

Fax

0-3521-1415

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: