เมโทรไทยเข็มเจาะ


เมโทรไทยเข็มเจาะ

Full Description


เมโทรไทยเข็มเจาะ
รับบริการเสาเข็มเจาะที่อยู่ (ภาษาไทย)

4/808 หมู่ 8 รามคำแหง 2 รามคำแหง แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.

Address (English)

4/808 Moo 8, Ramkhamhaeng 2, Ramkhamhaeng Rd., Dokmai, Prawet, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2751-7003-5

Fax

0-2751-7005

%d bloggers like this: