เรืองอุทัยอุตสาหกรรมไม้

info@ruangutai.com


เรืองอุทัยอุตสาหกรรมไม้

Full Description


บจก. เรืองอุทัยอุตสาหกรรมไม้
ผลิตและจำหน่ายไม้ปูพื้น บานประตู คิ้ว บัว ราวบันได เฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

39 หมู่ 7 ปทุมธานี-บางเลน ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

Address (English)

39 Moo 7, Pathumthani-Banglen Rd., Khubangluang, Latlumkaeo, Pathumthani

Zip code

12140

Tel.

0-2598-1112-8

Fax

0-2598-1284-6