เล้งโลหะกิจ


เล้งโลหะกิจ

Full Description


บจก. เล้งโลหะกิจ
รับสั่งและจำหน่ายเหล็กเส้นกลม แผ่น ฉาก แบนที่อยู่ (ภาษาไทย)

10/2-4 (ตรงข้ามตลาดโพธิ์ทอง ใต้ทางด่วน) ธนบุรี-ปากท่อ แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.

Address (English)

10/2-4 Thonburi-Paktho Rd., Bangmot, Chomthong, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2468-1559, 0-2468-3621, 0-2468-6138

Fax

0-2877-0718

%d bloggers like this: