เวคเตอร์ ไทย เทคโนโลยี

santi@vectorthai.com


เวคเตอร์ ไทย เทคโนโลยี

Full Description


บจก. เวคเตอร์ ไทย เทคโนโลยี
จำหน่ายฉนวนกันความร้อนป้องกันไฟที่อยู่ (ภาษาไทย)

21/11 นวลจันทร์ 52 นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

21/11 Nualchan 52, Nualchan Rd., Nualchan, Buengkum, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2509-3883-5

Fax

0-2509-3878

%d bloggers like this: