เวล พลาส

wellplas@hotmail.com


เวล พลาส

Full Description


บจก. เวล พลาส
รับสั่งผลิตถุงพลาสติก และสายรัดที่อยู่ (ภาษาไทย)

537/94 สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.

Address (English)

537/94 Sathupradit Rd., Chongnonsi, Yannawa, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2682-0660-2, 0-2295-2248

Fax

0-2295-4480

Category (หมวดหมู่)

เวล พลาส

wellplas@hotmail.com


เวล พลาส

Full Description


บจก. เวล พลาส
จำหน่ายเทปกาวอุตสาหกรรมและฟิล์มยืดพันพาเลตที่อยู่ (ภาษาไทย)

537/94 สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.

Address (English)

537/94 Sathupradit Rd., Chongnonsi, Yannawa, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2682-0660-2, 0-2295-2248

Fax

0-2295-4480

Category (หมวดหมู่)

เวล พลาส

wellplas@hotmail.com


เวล พลาส

Full Description


บจก. เวล พลาส
ผลิตและจำหน่ายพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

537/94 สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.

Address (English)

537/94 Sathupradit Rd., Chongnonsi, Yannawa, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2682-0660-2, 0-2295-2248

Fax

0-2295-4480

Category (หมวดหมู่)

เวล พลาส

wellplas@hotmail.com


เวล พลาส

Full Description


บจก. เวล พลาส
จำหน่ายฟิล์มยืดพันพาเลตและเทปกาวอุตสาหกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

537/94 สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.

Address (English)

537/94 Sathupradit Rd., Chongnonsi, Yannawa, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2682-0660-2, 0-2295-2248

Fax

0-2295-4480

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: