เสริมพิสิทธิ์


เสริมพิสิทธิ์

Full Description


บจก. เสริมพิสิทธิ์
รับบรรจุซอง แผง หลอด ขวดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอางและสมุนไพรที่อยู่ (ภาษาไทย)

59/113 หมู่ 4 หลังวัดหนามแดง ต.บางแก้ว อ.บางพลี สมุทรปราการ

Address (English)

59/113 Moo 4, Langwatnamdaeng Rd., Bangkaeo, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2753-6646, 0-2753-7776

Fax

0-2753-6204

%d bloggers like this: