เหล็กทรัพย์สยาม


เหล็กทรัพย์สยาม

Full Description


บจก. เหล็กทรัพย์สยาม
ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นก่อสร้าง เหล็กฉากที่อยู่ (ภาษาไทย)

43/4 หมู่ 1 สวนหลวง 1 เศรษฐกิจ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

Address (English)

43/4 Moo 1, Suanluang 1, Setthakit Rd., Suanluang, Krathumbaen, Samutsakhon

Zip code

74110

Tel.

0-3447-3037-8, 0-2810-0802

Fax

0-2810-0803

%d bloggers like this: