เอชเคพริ้นติ้ง

hkprinting@thailand.net


เอชเคพริ้นติ้ง

Full Description


บจก. เอชเคพริ้นติ้ง
รับพิมพ์ซิลค์สกรีน เพลตพรินติ้ง (แทมโป้) สติกเกอร์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

14/153-164 หมู่ 6 พระราม 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.

Address (English)

14/153-164 Moo 6, Rama II Rd., Chomthong, Chomthong, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2875-2300

Fax

0-2477-2159

%d bloggers like this: