เอทีเอส ลิฟท์เครน อีลิเวเตอร์ (ประเทศไทย)

apisit5574@hotmail.com


เอทีเอส ลิฟท์เครน อีลิเวเตอร์ (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. เอทีเอส ลิฟท์เครน อีลิเวเตอร์ (ประเทศไทย)
จำหน่ายเครนโรงงาน รอกโซ่ไฟฟ้า รอกสลิงไฟฟ้าที่อยู่ (ภาษาไทย)

544/250 วัดไผ่เงิน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.

Address (English)

544/250 Wat Phai Ngoen, Bangkhlo, Bangkholaem, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2211-5124, 08-6160-4993, 08-9478-8078, 08-5956-0403

%d bloggers like this: