เอบีบี ซัพพลาย


เอบีบี ซัพพลาย

Full Description


หจก. เอบีบี ซัพพลาย
จำหน่ายท่ออ่อน สเตนเลส หัวสายสวมเร็ว ไฮดรอลิก, สายไฮดรอลิกแรงดันสูงที่อยู่ (ภาษาไทย)

251/9-10 หมู่ 2 ต.บางพระ อ.ศรีราชา ชลบุรี

Address (English)

251/9-10 Moo 2, Bangphra, Siracha, Chonburi

Zip code

20210

Tel.

0-3835-7424-5

Fax

0-3835-7426

เอบีบี ซัพพลาย


เอบีบี ซัพพลาย

Full Description


หจก. เอบีบี ซัพพลาย
จำหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิก สายไฮดรอลิกแรงดันสูงที่อยู่ (ภาษาไทย)

251/9-10 หมู่ 2 ต.บางพระ อ.ศรีราชา ชลบุรี

Address (English)

251/9-10 Moo 2, Bangphra, Siracha, Chonburi

Zip code

20210

Tel.

0-3835-7424-5

Fax

0-3835-7426

Category (หมวดหมู่)