เอพีพี ซิสเต็มส์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)

thaweewat.c@appsystems.com.sg


เอพีพี ซิสเต็มส์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. เอพีพี ซิสเต็มส์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
จำหน่ายแว็กคั่มปั๊มและออยล์ฟรีคอมเพรสเซอร์ในอุตสาหกรรมอาหาร ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์และยาที่อยู่ (ภาษาไทย)

29/4 หมู่ 9 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี

Address (English)

29/4 Moo 9, Talatkhwan, Mueang, Nonthaburi

Zip code

11000

Tel.

0-2526 9700

Fax

0-2526 5797

%d bloggers like this: