เอลเบอร์ส

sales@elbers.co.th


เอลเบอร์ส

Full Description


บจก. เอลเบอร์ส
จำหน่ายปั๊ม และระบบหล่อลื่นที่อยู่ (ภาษาไทย)

552 พหลโยธิน 58 แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.

Address (English)

552 Phaholyothin 58 Rd., Sai Mai, Saimai, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2993-8200, 0-2993-6202-3

Fax

0-2993-8204

%d bloggers like this: