เอสดีพี อินเตอร์เทรด

sdp@mailsvr.loxinfo.co.th


เอสดีพี อินเตอร์เทรด

Full Description


บจก. เอสดีพี อินเตอร์เทรด
จำหน่ายใบเลื่อย คัตเตอร์ เครื่องขัดกระดาษทราย เครื่องเจาะที่อยู่ (ภาษาไทย)

169/79 รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

169/79 Ratchadaphisek Rd., Dindaeng, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10320

Tel.

0-2276-9210-21

Fax

0-2276-9230, 0-2276-9222

Category (หมวดหมู่)

เอสดีพี อินเตอร์เทรด

sdp@mailsvr.loxinfo.co.th


เอสดีพี อินเตอร์เทรด

Full Description


บจก. เอสดีพี อินเตอร์เทรด
นำเข้าเครื่องจักรงานไม้ที่อยู่ (ภาษาไทย)

169/79 รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

169/79 Ratchadaphisek Rd., Dindaeng, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10320

Tel.

0-2276-9210-21

Fax

0-2276-9230, 0-2276-9222

%d bloggers like this: