เอสทีเอส ครีเอชั่นส์ ไทย


เอสทีเอส ครีเอชั่นส์ ไทย

Full Description


บจก. เอสทีเอส ครีเอชั่นส์ ไทย
ออกแบบ ผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณีที่อยู่ (ภาษาไทย)

47/16 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.

Address (English)

47/16 Moo 4, Gemopolis Industrial Estate, Sukhaphibal 2 Rd., Dok Mai, Prawet, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2727-0482-5

Fax

0-2727-0480

%d bloggers like this: