เอสพีที คอมพิวเตอร์


เอสพีที คอมพิวเตอร์

Full Description


บจก. เอสพีที คอมพิวเตอร์
จำหน่ายและซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง รับเขียนโปรแกรม, เว็บไซต์, ติดตั้งระบบ LANที่อยู่ (ภาษาไทย)

1226/2 เทอดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กทม.

Address (English)

1226/2 Therdthai Rd., Talatphlu, Thonburi, Bangkok

Zip code

10600

Tel.

0-2891-5162-3

Fax

0-2891-5163

%d bloggers like this: