เอสเซนซ์เทค


เอสเซนซ์เทค

Full Description


บจก. เอสเซนซ์เทค
จำหน่ายเครื่องชั่งในงานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

98/74 หมู่ 11 พุทธมณฑล สาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน นครปฐม

Address (English)

98/74 Moo 11, Phutthamonthon Sai 5 Rd., Raikhing, Samphran, Nakhonpathom

Zip code

73210

Tel.

0-2811-8993

Fax

0-2811-8995

%d bloggers like this: