เอสเอ็มอี อินเตอร์เนชั่นแนล

sme_inter@yahoo.com


เอสเอ็มอี อินเตอร์เนชั่นแนล

Full Description


บจก. เอสเอ็มอี อินเตอร์เนชั่นแนล
รับออกแบบอุปกรณ์ควบคุม Building / Factory Automation Facility / Energy Management Remote Wire Digital, Analog อุปกรณ์สำหรับผู้สร้างเครื่องจักรที่อยู่ (ภาษาไทย)

143/214-215 หมู่ 10 เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี สมุทรปราการ

Address (English)

143/214-215 Moo 10, Thepharak Rd., Bangpla, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2752-3329-30, 0-2312-1851-2

Fax

0-2752-3328

%d bloggers like this: