เอส. ซี. ซี. ซินเนอร์ยี่

apcthailandnet@gmail.com


เอส. ซี. ซี. ซินเนอร์ยี่

Full Description


บจก. เอส. ซี. ซี. ซินเนอร์ยี่
บริการและจำหน่ายสารเคมีทำความสะอาดหม้อน้ำ, เครื่องทำความเย็นที่อยู่ (ภาษาไทย)

97/2 หมู่ 1 สุขุมวิท 115 สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง สมุทรปราการ

Address (English)

97/2 Moo 1, Sukhumvit 115, Sukhumvit Rd., Bangmueang-Mai, Mueang, Samutprakan

Zip code

10270

Tel.

0-2757-8959

Fax

0-2755-0509

%d bloggers like this: