เอส.ซี.อี.การ์ด แอนด์ อินเตอร์เซอร์วิส

sce_guard@yahoo.com


เอส.ซี.อี.การ์ด แอนด์ อินเตอร์เซอร์วิส

Full Description


บจก. เอส.ซี.อี.การ์ด แอนด์ อินเตอร์เซอร์วิส
บริการรักษาความสะอาดสำนักงาน อาคาร ทั้งประจำและครั้งคราว และอุปกรณ์ทำความสะอาดที่อยู่ (ภาษาไทย)

1/118 หมู่ 4 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง นนทบุรี

Address (English)

1/118 Moo 4, Talingchan-Suphanburi Rd., Bangrakphatthana, Bangbuathong, Nonthaburi

Zip code

11110

Tel.

0-2921-3244-5, 0-2921-1714, 0-2921-1273

Fax

0-2921-0980

%d bloggers like this: