เอส.ซี.เอ็น โลหะภัณฑ์

scn@scnmetalworks.com


เอส.ซี.เอ็น โลหะภัณฑ์

Full Description


บจก. เอส.ซี.เอ็น โลหะภัณฑ์
ผลิตแม่พิมพ์พลาสติกที่อยู่ (ภาษาไทย)

100/25 หมู่ 1 ปทุมธานี-สามโคก ต.สามโคก อ.สามโคก ปทุมธานี

Address (English)

100/25 Moo 1, Pathumthani-Samkhok Rd., Samkhok, Samkhok, Pathumthani

Zip code

12160

Tel.

0-2977-2360-1, 0-2977-2493-4

Fax

0-2977-2495

เอส.ซี.เอ็น โลหะภัณฑ์

scn@scnmetalworks.com


เอส.ซี.เอ็น โลหะภัณฑ์

Full Description


บจก. เอส.ซี.เอ็น โลหะภัณฑ์
จำหน่ายงานโลหะภัณฑ์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

100/25 หมู่ 1 ปทุมธานี-สามโคก ต.สามโคก อ.สามโคก ปทุมธานี

Address (English)

100/25 Moo 1, Pathumthani-Samkhok Rd., Samkhok, Samkhok, Pathumthani

Zip code

12160

Tel.

0-2977-2360-1, 0-2977-2493-4

Fax

0-2977-2495

%d bloggers like this: