เอส.ดี.ซี. พลาสติก

inquiry@sdcplastic.com


เอส.ดี.ซี. พลาสติก

Full Description


บจก. เอส.ดี.ซี. พลาสติก
ผลิต ขึ้นรูป ฉีดพลาสติก และจำหน่ายสินค้าพลาสติกที่อยู่ (ภาษาไทย)

55/39 หมู่ 9 ชลเทพ 6 เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ

Address (English)

55/39 Moo 9, Chollatap 6, Theparak Rd., Bangplee Yai, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2312-3990-1

Fax

0-2312-3992

เอส.ดี.ซี. พลาสติก

inquiry@sdcplastic.com


เอส.ดี.ซี. พลาสติก

Full Description


บจก. เอส.ดี.ซี. พลาสติก
ผลิต ส่งออก และจำหน่ายของเด็กเล่น เครื่องใช้พลาสติก ภาชนะที่อยู่ (ภาษาไทย)

55/39 หมู่ 9 ชลเทพ 6 เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ

Address (English)

55/39 Moo 9, Chollatap 6, Theparak Rd., Bangplee Yai, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2312-3990-1

Fax

0-2312-3992

Category (หมวดหมู่)