เอส ทีม เอ็นไวโรเทค

ste2000@gmail.com


เอส ทีม เอ็นไวโรเทค

Full Description


บจก. เอส ทีม เอ็นไวโรเทค
ให้คำปรึกษา ออกแบบ ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำประปา ควบคุมและดูแลระบบบำบัดน้ำ งานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

83/75 หมู่ 6 สุขาภิบาล 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.

Address (English)

83/75 Moo 6, Sukhaphibal 5 Rd., Tharaeng, Bangkhen, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2792-0516-7

Fax

0-2792-0518

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: